Pravidla k ochraně soukromí Marionnaud Perfumeries Česká republika (Privacy Policy)


1. Úvod

Marionnaud Perfumeries se zavazuje chránit Vaše soukromí a zajistit, že Vaše osobní data jsou chráněna. Tato Pravidla k ochraně soukromí se vztahují na ochranu soukromí na webových stránkách www.marionnaud.cz (dále jen "stránky") a osobních údajů shromážděných o zákaznících společností DIVA Center s.r.o., IČ: 257 46 961, se sídlem Praha 10, Na Křivce 58 (dále jen "společnost", "my", "nás", "náš"). DIVA Center s.r.o. je členem skupiny Marionnaud společností ("skupina Marionnaud").


2. Souhlas s Pravidly k ochraně soukromí


Užíváním této stránky souhlasíte s podmínkami těchto Pravidel k ochraně soukromí. Pokud nesouhlasíte s jakoukoliv podmínkou obsaženou v těchto Pravidlech, prosíme, nepoužívejte tyto stránky.


3. Informace, které o Vás shromažďujeme


Zmíní-li tato Pravidla termín "osobní údaje", rozumí se jimi jakékoliv informace, které se Vás týkají, a na základě nichž je možné Vás přímo či nepřímo identifikovat.

Osobní údaje jsme o Vás oprávněni shromažďovat z různých zdrojů, včetně shromažďování osobních údajů: (i) přímo od Vás; (ii) z webových stránek při Vaší návštěvě; a (iii) z jiných zdrojů.


3.1 Osobní údaje, které shromažďujeme přímo od Vás


Přímo od Vás jsme oprávněni shromažďovat osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím registrace do našeho věrnostního programu, registrace při losování či soutěžích, dále prostřednictvím zaslané korespondence, použití některé naší aplikace, koupě produktů nebo služeb od nás, průzkumů, kterých jste se zúčastnili, Vašich komentářů a dotazů, kontaktování našeho zákaznického centra nebo z různých jiných důvodů. Ujišťujeme Vás, že nebudeme shromažďovat žádné osobní údaje, které nám neposkytnete dobrovolně.

Osobní údaje, které můžeme získat přímo od Vás, jsou zejména tyto:
 • jméno a příjmení;
 • adresa;
 • e-mailová adresa;
 • telefonní číslo nebo číslo mobilního telefonu;
 • číslo věrnostní karty;
 • informace o kreditní kartě nebo jiné platební údaje;
 • hesla;
 • předchozí objednávky, požadavky;
 • platební historie;
 • věk;
 • datum narození;
 • pohlaví.

3.2 Osobní údaje, které shromažďujeme, když navštívíte naše stránky (soubory cookies)


Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a obdobné technologie pro sběr dat. Cookies jsou soubory, které ukládají informace na pevný disk Vašeho počítače nebo do prohlížeče, a které umožňují rozeznat, že jste naše stránky navštívil/a již v minulosti. Soubory cookies používáme proto, aby prohlížení našich webových stránek bylo pro Vás co nejkomfortnější. Máte-li zájem o více informací o typech souborů cookies, které používáme a jak je používáme, přečtěte si prosím Pravidla týkající se souborů cookies, které jsou zveřejněné na webových stránkách www.marionnaud.cz. Osobní údaje, které můžeme získat při Vaší návštěvě webových stránek, jsou zejména tyto:
 • informace o typu prohlížeče, který používáte;
 • údaje o webových stránkách, které jste prohlíželi;
 • Vaše IP adresa;
 • hypertextové odkazy, na které jste klikli; a
 • webové stránky, které jste navštívili před příchodem na naši stránku.

3.3 Osobní údaje, které shromažďujeme z jiných zdrojů


Je možné, že osobní údaje získáme i z jiných zdrojů, včetně komerčně dostupných zdrojů, jako jsou například veřejné databáze a datová úložiště, a to v rozsahu povoleném právními předpisy pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje, které můžeme získat z jiných zdrojů, jsou zejména tyto:
 • jméno a příjmení;
 • adresa;
 • věk;
 • vaše nakupovací zvyklosti;
 • preference a informace o vašem životním stylu jako jsou vaše koníčky a zájmy;
 • veřejně dostupné informace jako je obsah vytvářený uživateli samotnými (user-generated content), blogy a komentáře.

4. Jak používáme Vaše osobní údaje


Na základě Vašeho předchozího souhlasu jsme oprávněni použít Vaše osobní údaje k:
 • zpracování Vaší žádosti/přihlášky;
 • poskytování služeb;
 • reakci na Vaše dotazy či připomínky;
 • účelům propagace, losování nebo soutěže, které jste se zúčastnili,
 • zaslání výrobků nebo vzorků, které jste požadovali,
 • zhodnocení používání našich stránek, produktů a služeb, a k seznámení se se zvyklostmi prohlížení webových stránek a při nakupování;
 • doporučení vhodných produktů pro Vás;
 • provádění analýzy a průzkumu trhu;
 • analýze účinnosti našich reklamních sdělení;
 • provádění analýzy jednání zákazníků online;
 • zabránění nebo k odhalení podvodů nebo jiné trestné činnosti a / nebo ověření Vaší identity;
 • ověření / zkontrolování údajů o Vašich platbách/platebních kartách; a
 • zpracování platebních příkazů.
Osobní údaje, které nám poskytnete, jsme oprávněni doplnit o další informace, které máme, nebo které získáme od třetích stran, a to za účelem poskytnutí Vám co nejvhodnějších výrobků a služeb.


5. Marketingové sdělení


Jsme oprávněni Vám zaslat poštou, e-mailem nebo SMS podrobnosti o produktech, službách, speciálních nabídkách, akcích a další informace, o kterých se domníváme, že pro Vás mohou být zajímavé na základě Vašich předchozích nákupů a na základě informací, které jste nám poskytl/a. Čas od času Vás také můžeme kontaktovat pro účely zákaznického průzkumu. Z těchto komunikací máte právo se kdykoli odhlásit, a to přes odkaz pro odhlášení, který najdete v dolní části každé e-mailu s marketingovým sdělením, který Vám zašleme nebo prostřednictvím zákaznického servisu [na email: info@marionnaud.cz].

Nicméně tím, že se odhlásíte z těchto komunikací, můžete přijít o některé skvělé nabídky.

Zasílání Vašim přátelům

Čas od času Vám můžeme zprostředkovat návrh "Doporučit příteli", který umožní snadno doporučit výrobek, nabídku nebo jiné informace Vašemu známému. Pokud využijete tohoto návrhu, prosíme, zajistěte souhlas Vašeho známého s poskytnutím jeho osobních údajů. Když se obrátíme na Vašeho známého, vždy mu sdělíme jméno a e-mailovou adresu osoby, která zaslala doporučení. Osobní údaje Vašeho přítele nebudeme používat pro jakýkoli jiný účel, pokud nám on sám nedá k dalšímu užití souhlas.


6. Zpracování informací


Vaše osobní údaje jsme oprávněni sdílet nebo je předat jiným společnostem v rámci skupiny Marionnaud a jiným osobám, které přímo podporují naše propagační aktivity a správu webu. Můžeme spolupracovat se třetími osobami, které nám pomohou zpracovávat a analyzovat Vaše osobní údaje a také za účelem obdržení tipů, které údaje můžeme použít pro zlepšení našich produktů a služeb a ke sledování efektivity propagace nebo kampaně. Pokud si od nás tedy objednáte produkt nebo službu, můžeme sdílet Vaše osobní údaje s našimi dodavateli a jinými třetími stranami, které zabezpečují dodávky produktů a služeb, které jste si objednali. Tito dodavatelé či třetí osoby nejsou oprávněni používat Vaše osobní údaje jiným způsobem a my budeme požadovat, aby u nich byla zavedena opatření k zabránění neoprávněnému užívání Vašich osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že Vaše osobní údaje budeme muset zveřejnit, pokud k takovému zveřejnění budeme povinni ze zákona nebo na základě soudního příkazu.

Vaše osobní údaje zlikvidujeme, pokud nedošlo k žádné činnosti na Vašem účtu po dobu 3 let.


7. Kam poskytujeme a kde jsou zpracovávány informace


Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty pro administrativní účely a pro účely zpracování analýz do míst mimo Evropský hospodářský prostor ("EHP"), a to včetně zemí, které neposkytují srovnatelnou úroveň ochrany, pokud jde o osobní údaje, která je požadována v zemích EHP. Přihlásíte-li se k odběru a využití našich služeb, berete na vědomí a souhlasíte s tímto možným poskytnutím. Bude zajištěno, že příjemce údajů bude mít povinnost zabezpečit dostatečnou úroveň ochrany srovnatelnou s úrovní ochrany v EHP.


8. Ochrana osobních údajů


Udržujeme příslušné administrativní, technické a materiální záruky, abychom předešli náhodnému, nezákonnému nebo neoprávněnému zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění, zveřejnění nebo použití či jakékoli jiné podobě nedovoleného zpracování Vašich osobních údajů. Naše webové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy na jiné webové stránky provozované třetími stranami. Tyto webové stránky nebo jakýkoliv obsah umístěný na těchto webových stránkách třetích stran nekontrolujeme. Poté, co jste opustili naše webové stránky, nemůžeme být odpovědni za ochranu a soukromí jakýchkoliv informací, které poskytnete. V těchto případech byste měli být opatrní a sledovat prohlášení o ochraně soukromí na webových stránkách, které navštívíte.


9. Změny Pravidel k ochraně soukromí


Tato Pravidla k ochraně soukromí se mohou čas od času změnit, přičemž aktuální verze bude vždy umístěna na webových stránkách Marionnaud Perfumeries www.marionnaud.cz. K seznámení se s aktuálními Pravidly doporučujeme tuto stránku pravidelně navštěvovat.


10. Vaše práva a kontaktní osoby


V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek k těmto Pravidlům k ochraně soukromí se na nás neváhejte obrátit.

Máte právo nám sdělit, že si:
 • nepřeje být v budoucnu společností kontaktován/a;
 • přejete poskytnout kopii osobních údajů, které o Vás společnost shromažďuje;
 • přejete opravit či aktualizovat své osobní údaje, s nimiž společnost nakládá;
 • přejete nahlásit jakékoliv porušení Pravidel k ochraně soukromí.
V této záležitosti je možné zaslat e-mail na adresu info@marionnaud.cz či přípis v listinné podobě na adresu DIVA CENTER, s.r.o., Na Křivce 58, 101 00 Praha 10.


Příloha A: Pravidla týkající se souborů cookies

1. Úvod

1.1

Na našich stránkách používáme soubory cookies. Cookies jsou soubory, které ukládají informace na pevném disku Vašeho počítače nebo ve Vašem prohlížeči, a na základě nichž je

možné poznat, že jste předtím navštívili naše webové stránky. Soubory cookies používáme proto, aby prohlížení našich webových stránek bylo co nejkomfortnější. Tato Pravidla týkající se souborů cookies Vám poskytují více informací o cookies používaných na našich webových stránkách.

1.2

Ve Vašem prohlížeči můžete soubory cookies kdykoli zakázat a odstranit všechny soubory cookies, které jsou uložené ve Vašem počítači. Například v aplikaci Microsoft Internet Explorer můžete takovou akci provést volbou "Nástroje / Možnosti Internetu", kde můžete zkontrolovat bezpečností nastavení Vašeho prohlížeče nebo vybrat "vymazat soubory cookies". Taková volba však může zabránit plnému využití webu a může způsobit omezení nákupů ze stránek. Obdobný postup pro konkrétní prohlížeč můžete zjistit přes "Nápověda" v nabídce prohlížeče, případně návštěvou www.allaboutcookies.org. Chcete-li však plně využívat on-line nakupování a ostatní funkce na našich stránkách, je nutné ve Vašem počítači, tabletu nebo mobilním telefonu mít soubory cookies povolené.

2. Další informace o souborech cookies

2.1

Naše webové stránky používají cookies pro následující účely:
 • k zapamatování si Vašeho preferovaného jazyka a země;
 • k zapamatování položek, které byly dány do košíku při Vaší poslední návštěvě, aby položky zůstaly ve Vašem košíku i přesto, že jste nákup neučinili; a
 • ke sledování chování zákazníků, zejména jaké jiné stránky navštívili při prohlížení našich webových stránkách a četnost opuštění "Košíku".
Toto nám pomáhá zlepšit naše webové stránky při Vašem prohlížení.

2.2

Nepoužíváme soubory cookies nebo jiné technologie ke sledování a shromažďování informací z Vašeho počítače nebo k ukládání informací na Vašem počítači, ani jiné zařízení sloužící k sledování Vaší online aktivity, když nejste na našich stránkách.

2.3

Na našich webových stránkách rovněž používáme nástroje či odkazy některých třetích stran jako jsou Google Analytics a Facebook, přičemž tyto třetí strany mohou také užívat soubory cookies prostřednictvím našich webových stránek.

2.4

Zde je kompletní seznam cookies používaných na našich stránkách. Vezměte prosím na vědomí, že:
 • některé soubory cookies jsou nastaveny na našich stránkách ("naše cookies") a některé jsou nastaveny na jiných stránkách či odkazech, jako je například Google a Facebook ("cookies třetích stran"); a
 • některé cookies jsou odebrány z Vašeho počítače při zavření prohlížeče. Jedná se o tzv. "dočasné cookies". Některé cookies naopak zůstání na Vašem počítači déle. Jedná se o tzv. "trvalé cookies", které mohou být použity k ukládání informací mezi Vašimi jednotlivými návštěvami stránek, jako jsou např. Vaše preferované nastavení na internetových stránkách nebo položky, které jste přidali do "Košíku" při Vaší poslední návštěvě.

3. Seznam cookies používaných na našich webových stránkách

Naše cookies

Název, popisJménoPoužitíDočasné / Trvalé
Google Analytics

Tyto cookies se používají ke sběru informací o návštěvnících webových stránek a o tom, jakým způsobem návštěvníci webové stránky používají. Shromážděné údaje jsou používány ke statistickým účelům ohledně používání webových stránek a k jejich případnému zlepšení. Informace se shromažďují v anonymní formě, kdy jsou uživatelé webových stránek identifikováni pouze pomocí náhodně vygenerovaného kódu. Pomocí těchto cookies jsme schopni určit, kolik návštěvníků naše webové stránky navštívilo, odkud tito návštěvníci na webové stránky přišli, které stránky/jednotlivé sekce navštívili a jak dlouho se na našich webových stránkách pohybovali.
_ga Používá se k rozlišení uživatelů a jejich návštěv webových stránek. Obsahuje náhodně vygenerovaný kód – unikátní identifikátor klienta (Client ID), který se vytváří při každé návštěvě webové stránky. Trvalé (2 roky)
_utmaRozlišuje návštěvníky a relace*Trvalé (2 roky)
_utmbRozlišuje nové relace* (návštěvy)Trvalé (30 minut)
_utmcRozlišuje nové relace* (návštěvy)Dočasné
_utmzUkládá informace o zdrojích návštěvnosti, které ukazují, jak se návštěvník dostal na webovou stránkuTrvalé (6 měsíců)
_utmvUkládá speciální informace o návštěvě.Dočasné

* relací se rozumí návštěva webové stránky, která začíná při prvním načtení naší webové stránky a končí opuštěním webové stránky (za předpokladu, že se návštěvník na webovou stránku nevrátí po dobu přesahující 30 minut), vypnutím internetového prohlížeče, vždy po 24:00 h kalendářního dne nebo z důvodu neaktivity na webové stránce po dobu přesahující 30 minut.
Jedná se o základní cookies, které se vytvářejí pravidelně (tzn., vytvoří se po prvním načtení našich webových stránek. Ostatní cookies nemají takovou důležitost a vytváří se pouze za určitých podmínek anebo jen při a po návštěvě určitých stránek (například, pokud je návštěvník současně přihlášen do Google konta, apod.)


Cookies třetích stran

Název, popisJménoPoužitíDočasné / Trvalé
Google
Různé služby
(například Google Maps, Youtube, apod.)
HSID
SSID
APISID
SAPISID
NID
SID
PREF
Ukládá různé unikátní identifikátory, údaje o přihlášení a informace o nastavení (PREF) pro potřeby služeb Google. Tyto mohou mít vliv na chování služby, její zobrazení, například nastavení předvoleného jazyka, úroveň přiblížení na mapě, typ a velikost písma anebo místo, kde se návštěvník nachází – pro účely Google Maps. Trvalé (v závislosti na konkrétním typu 6 měsíců / 2 roky)

Poslední aktualizace: 15. 12. 2014