background image
Vyhledat obchod

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ VĚRNOSTNÍ KARTY MARIONNAUD („VĚRNOSTNÍ KARTA“)

Věrnostní program Marionnaud Privilege (dále jen „věrnostní program“) je uváděný v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami, které jsou k dispozici k nahlédnutí v kterékoli prodejně parfumerií Marionnaud Česká republika, na www.marionnaud.cz, Facebook Marionnaud Česká republika nebo v aplikaci Marionnaud Česká republika. Společnost si vyhrazuje právo upravit nebo změnit tato obecná pravidla, přičemž jakákoli změna je účinná pouze po předchozím oznámení těchto změn a to veřejným způsobem, pomocí jednoho či více z výše uvedených komunikačních kanálů, který považuje společnost za vhodný. Změna nebo pozastavení věrnostního programu neopravňuje člena k odškodnění a žádný z členů se nemůže odvolat proti společnosti DIVA Center s.r.o jako provozovateli věrnostního programu.

1. PROVOZOVATEL

DIVA Center s.r.o., se sídlem Na Křivce 1093/58, Michle, 101 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 257 46 961, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66545, která provozuje luxusní parfumerie "Marionnaud Perfumeries" (dále jen: "parfumerie Marionnaud")

2. VYDÁNÍ VĚRNOSTNÍ KARTY

Věrnostní karta se vydává zdarma při nákupu, bez ohledu na jeho výši, na žádost osoby, která dosáhla věku 18 let (dále jen „člen“).

Programu se může osoba zúčastnit pouze po vyplnění povinných údajů pro registraci do věrnostního programu Marionnaud v prodejnách parfumerií Marionnaud a také na webových stránkách www.marionnaud.cz

V případě vyplnění žádosti o vydání věrnostní karty na prodejnách se tato žádost vyplní na zařízeních umístěných na prodejnách za pomoci obsluhy prodejen parfumerie Marionnaud. Žádost, která neobsahuje platné údaje nebo obsahuje chyby, je neplatná a její držitel nebude moci těžit z výhod této věrnostní karty. Věrnostní kartu nabízí v průběhu prodeje obsluha parfumerie Marionnaud.

O vydání věrnostní karty můžete požádat online vyplněním Žádosti o věrnostní kartu na webových stránkách www.marionnaud.cz nebo v aplikaci Marionnaud Česká republika. Číslo věrnostní karty bude automaticky zasláno na e-mailovou adresu.

3. PŮSOBENÍ

Věrnostní program k němuž se vztahují tyto podmínky je využívám po celé České republice v prodejnách parfumerií Marionnaud, na webových stránkách www.marionnaud.cz a v aplikaci Marionnaud Česká republika.

Věrnostní šeky mají hodnoty vyjádřené v českých korunách (Kč) a lze je využít pouze v prodejnách na území České republiky, na webových stránkách parfumerie Marionnaud (www.marionnaud.cz). a v aplikaci Marionnaud Česká republika.

4. DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU

Program má neomezenou dobu trvání. Parfumerie Marionnaud má právo kdykoli rozhodnout o ukončení nebo úpravě programu. Oznámení o ukončení programu vydá parfumerie Marionnaud nejméně čtrnáct (14) dnů před datem ukončení programu ve všech prodejnách parfumerie Marionnaud, na webových stránkách www.marionnaud.cz nebo v aplikaci Marionnaud Česká republika, na viditelném místě.

5. MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

Parfumerie Marionnaud zasílá marketingové materiály na jeden z kontaktních údajů (e-mail, poštovní adresa nebo SMS) naposledy sdělených členem, které považuje za aktuálně platné. Za případné změny adresy či údajů nenese parfumerie Marionnaud odpovědnost, pokud je člen včas nenahlásí. Marketingové materiály včetně věrnostních šeků nejsou v případě pozdního nahlášení změny údajů opětovně rozesílány. Parfumerie Marionnaud si rovněž vyhrazuje právo nezasílat zásilky, pokud je adresa neúplná nebo nesprávná. O změnu poštovní, emailové nebo SMS adresy lze požádat na následující emailové adrese: info@marionnaud.cz nebo ji lze změnit pomocí online zákaznického účtu na www.marionnaud.cz nebo z aplikace Marionnaud Česká republika.

6. VĚRNOSTNÍ BODY

Člen začne sbírat věrnostní body od první transakce, kterou provede po obdrží věrnostní karty.

Za každý nákup uskutečněný v prodejnách parfumerií Marionnaud na území České republiky, ke kterému je předložena a naskenována věrnostní karta, obdrží člen na svůj věrnostní účet za každých 50 utracených Kč jeden věrnostní bod. Body se zaokrouhlují na celé čísla a není možné obdržet body za nákup menší než 50 Kč. Věrnostní body nelze převést na jinou věrnostní kartu ani vyplatit v hotovosti zákazníkovi.

Člen, který před nákupem nepředložil věrnostní kartu (nebo její digitální verzi v mobilní aplikaci Marionnaud Česká republika) nebo neuvedl jiný údaj pro identifikaci, nemůže sbírat věrnostní body a jiné výhody v průběhu nákupu v parfumerii Marionnaud.

Při registraci věrnostní karty získává člen jako odměnu 50 věrnostních bodů, body jsou automaticky připsány na věrnostní účet v následujících sedmi (7) dnech po registraci.

7. VĚRNOSTNÍ PROGRAM MARIONNAUD

PVěrnostní program zahrnuje 3 úrovně členů: Privilege Member, VIP Privilege Member a Diamond Privilege Member. Všechny úrovně získávají přednostní přístup ke slevovým kampaním a speciálním měsíčním zvýhodněným nabídkám.

Členové VIP Privilege a Diamond Privilege těží navíc z dvojnásobného počtu věrnostních bodů při nákupu oblíbené značky (platí pro značku vybranou v rámci věrnostního programu ze seznamu předem určených značek) a to až 5x v průběhu 12 měsíců, využívají dopravu zdarma na jakýkoliv nákup online a získávají 30 věrnostních bodů navíc při dosažení své úrovně.

Kromě všech výhod Privilege a VIP Privilege mají členové úrovně Diamond Privilege 3krát ročně bezplatné služby líčení nebo diagnostiky pleti.

Při registraci do věrnostního programu Marionnaud Privilege získá člen slevu 20 % na další nákup, přičemž tato sleva je platná pouze jednou a v době využití se nekumuluje s jinými cenovými nabídkami nebo slevami.

Za každých 100 bodů na věrnostním účtu je členům vystaven věrnostní šek ve výši 250 Kč, personalizovaný se jménem člena a jedinečným čárovým kódem. Věrnostní šek lze použít k budoucímu nákupu v parfumeriích Marionnaud spolu s věrnostní kartou (nebo její digitální verzí v mobilní aplikaci Marionnaud Česká republika nebo po předložení údajů k identifikaci věrnostní karty). Nákup musí proběhnout do 3 (tří) měsíců od vystavení šeku. V okamžiku použití předá člen věrnostní šek zaměstnancům parfumerie Marionnaud nebo nahraje číslo čárového kódu v průběhu dokončení nákupu na www.marionnaud.cz nebo v aplikaci Marionnaud Česká republika.

Věrnostní šeky jsou zasílány maximálně do 45 pracovních dnů po připsání příslušných limitů bonusů, a to e-mailem, SMS nebo poštou v závislosti na kontaktních údajích poskytnutých zákazníkem a daných preferencí kanálu komunikace.

V měsíci narozenin člena je jeden nákup odměněn slevou 20 % na celý nezlevněný sortiment. Úroveň Marionnaud Privilege je v rámci tohoto nákupu odměněna připsáním dvojnásobku věrnostních bodů, úroveň Privilege VIP a Diamond trojnásobkem věrnostních bodů.

8. POUŽÍVÁNÍ VĚRNOSTNÍ KARTY MARIONNAUD

Věrnostní karta je nepřenosná. Aby mohl člen využívat výhody věrnostního programu, musí při nákupu poskytnout věrnostní kartu (nebo její digitální verzí v mobilní aplikaci Marionnaud Česká republika nebo předložit údaje k identifikaci věrnostní karty) personálu parfumerie Marionnaud, který ji vrátí členovi po naskenování čárového kódu či vyhledání údajů o kartě. Po naskenování údajů uvidí pracovníci parfumerie Marionnaud všechny dostupné údaje o zákazníkovi (jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo a email držitele karty). Personál může požádat člena o potvrzení či aktualizaci dostupných údajů.

Věrnostní body jsou na kartu připisovány automaticky v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami. Systém je centralizovaný na národní a evropské úrovni a zahrnuje všechny prodejny sítě parfumerií Marionnaud nejen v České republice, ale také po celé Evropě. Věrnostní body tak lze získávat po předložení věrnostní karty ve všech prodejnách parfumerií Marionnaud.

9. DEAKTIVACE VĚRNOSTNÍ KARTY

Věrnostní kartu lze dočasně nebo trvale deaktivovat v následujících případech:

1. Na výslovnou žádost člena zaslanou na centrálu parfumerie Marionnaud e-mailovou adresu info@marionnaud.cz nebo předloženou v jakékoli prodejně parfumerií Marionnaud v celé České republice. Deaktivace věrnostní karty trvá 30 dnů od obdržení žádosti.

2. Na výslovnou žádost člena lze vymazat jeho osobní údaje z databáze parfumerie Marionnaud nebo odebrat souhlas ke kontaktování. Žádost musí být podepsána, opatřena datem a zaslána na centrálu parfumerií Marionnaud nebo na info@marionnaud.cz. Smazání a deaktivace údajů věrnostní karty bude provedena do 30 dnů od obdržení žádosti do společnosti parfumerií Marionnaud.

3. V případě podvodu, pokusu o podvod nebo nesprávného použití věrnostní karty. V případě deaktivace věrnostní karty přijde člen o všechny body nasbírané na jeho věrnostním účtu a také o veškeré další výhody spojené s jeho věrnostní kartou. Jakmile je věrnostní karta zrušena, nebude znovu aktivována. Člen může požádat o vydání nové věrnostní karty pomocí nové žádosti o registraci.

10. VÝMĚNA VĚRNOSTNÍ KARTY

Výměnu věrnostní karty lze provést v případě poškození, ztráty nebo odcizení karty. V tomto případě by měl člen kontaktovat bezplatnou zákaznickou linku na telefonu 800 100 968, zadat požadavek v prodejně parfumerie Marionnaud nebo zaslat na e-mailovou adresu info@marionnaud.cz. Člen, jehož věrnostní karta byla poškozena, odcizena nebo ztracena, sdělí zaměstnancům společnosti parfumerie Marionnaud své jméno, adresu a další identifikační údaje. V tomto případě má člen právo obdržet novou věrnostní kartu. Věrnostní body již nasbírané před poškozením, krádeží nebo ztrátou věrnostní karty budou převedeny na novou věrnostní kartu.

11. ZÁKAZNICKÁ SLUŽBA PRO VĚRNOSTNÍ KARTU

Informace o věrnostním programu a používání věrnostní karty mohou členové získat na bezplatné zákaznické lince 778 427 791, v prodejnách parfumerií Marionnaud nebo po písemné žádosti na e-mailové adrese info@marionnaud.cz.

Zde mohou členové oznámit každou změnu údajů požadovaných při registraci (jméno, adresa, telefon, e-mail atd.) a také ztrátu, odcizení nebo poškození věrnostní karty.

12. RŮZNÉ

Parfumerie Marionnaud zasílá marketingové materiály na jeden z kontaktních údajů (e-mail, poštovní adresa nebo SMS) naposledy sdělených členem, které považuje za aktuálně platné. Za případné změny adresy či údajů nenese parfumerie Marionnaud odpovědnost, pokud je člen včas nenahlásí. Marketingové materiály včetně věrnostních šeků nejsou v případě pozdního nahlášení změny údajů opětovně rozesílány. Parfumerie Marionnaud si rovněž vyhrazuje právo nezasílat zásilky, pokud je adresa neúplná nebo nesprávná. O změnu poštovní, emailové nebo SMS adresy lze požádat na následující emailové adrese: info@marionnaud.cz nebo ji lze změnit pomocí online zákaznického účtu na www.marionnaud.cz nebo z aplikace Marionnaud Česká republika.

13. ODPOVĚDNOST

Společnost neodpovídá za důsledky nesprávného fungování věrnostních karet, přímé či nepřímé, vzniklé z jakékoli příčiny. Společnost nicméně učiní vše nezbytné, aby zákazník mohl i v případě nesprávného fungování věrnostní karty využít nasbírané body.

Společnost si vyhrazuje právo upravit nebo změnit tato obecná pravidla, přičemž jakákoli změna je účinná pouze po předchozím oznámení těchto změn a to veřejným způsobem, pomocí jednoho či více z výše uvedených komunikačních kanálů, který považuje společnost za vhodný. Změna nebo pozastavení věrnostního programu neopravňuje člena k odškodnění a žádný z členů se nemůže odvolat proti společnosti DIVA Center s.r.o. jako provozovateli věrnostního programu.

Toto nařízení je doplněno Obchodními podmínkami dostupnými na www.marionnaud.cz/obchodni-podminky a Zásadami ochrany osobních údajů zde: www.marionnaud.cz/ochrana-osobnich-udaju