background image
Vyhledat obchod

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

KRÁTKÁ VERZE

Ve společnosti DIVA Center, s.r.o (provozovatel parfumerií Marionnaud ) bereme ochranu osobních údajů vážně.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme, závisí na tom, jak používáte naše služby. Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom naše online služby mohli poskytovat podle vašich preferencí, abychom mohli vyřizovat vaše požadavky, abychom vás mohli kontaktovat ohledně produktů a služeb, které by vás mohly zajímat, abychom vás mohli zapojit do slosování, her nebo soutěží nebo abychom mohli provádět příslušné administrativní služby. Všechny osobní údaje se zpracovávají v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Vaše osobní údaje sdělíme pouze těm třetím stranám, které nám pomáhají s poskytováním našich služeb a, pokud nás k tomu výslovně pověříte, našim přidruženým společnostem pro účely řízení vztahů se zákazníky, analýz a marketingu.

S vaším souhlasem také používáme soubory cookie pro účely marketingu, výkonu a statistiky.

Jako našemu váženému zákazníkovi vám také nabízíme různé možnosti kontroly toho, jak vaše osobní údaje využíváme. Pokud například chcete aktualizovat své „preference týkající se souborů cookie“, klikněte na nástroj pro souhlas s používáním souborů cookie umístěný na našem webu vpravo dole.

Pokud kromě toho u nás máte elektronický účet (na webu nebo mobilní aplikaci), můžete své kontaktní informace a marketingové preference aktualizovat v části „Můj účet“. Nebo můžete kontaktovat náš Zákaznický servis info@marionnaud.cz.

PPokud chcete získat další informace o zpracovávání vašich osobních údajů a o souborech cookie, které používáme, klikněte sem http://www.marionnaud.cz/cookies a přečtěte si úplnou verzi našich Pravidel ochrany osobních údajů.

ROZŠÍŘENÁ VERZE

Naše principy ochrany osobních údajů

Ochranu vašich osobních údajů bereme vážně. Zde je 5 našich slibů týkajících se ochrany vašich osobních údajů:

 1. VŽDY budeme dbát na to, aby se vaše osobní údaje používaly v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů.
 2. VŽDY budeme transparentní, pokud jde o to, jak vaše osobní údaje používáme. Patří sem informování o tom, jaké informace shromažďujeme, co s nimi děláme, s kým je sdílíme a na koho byste se měli obrátit v případě nějakých obav.
 3. VŽDY vám poskytneme jednoduché možnosti, jak říci „STOP“, pokud již nebudete spokojení s našimi marketingovými sděleními.
 4. VŽDY budeme podnikat všechny rozumné kroky, abychom chránili vaše osobní údaje a zajistili, že k nim nebude mít přístup žádná neoprávněná osoba.
 5. VŽDY budeme bez přílišného prodlení reagovat na jakékoli otázky týkající se zpracovávání vašich osobních údajů.

Naše Pravidla ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 1. 5. 2018

Zavazujeme se chránit vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů a zajistit ochranu vašich osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké typy osobních údajů shromažďujeme a jak tyto údaje zpracováváme a chráníme ve spojení se službami, které nabízíme. Patří sem informace shromažďované offline v našich obchodech nebo prostřednictvím našich zákaznických služeb a online prostřednictvím našich webových stránek, aplikací (včetně mobilních aplikací) a platforem třetích stran („webové stránky“).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se také vztahují na náš cílený obsah včetně nabídek online a reklam na naše produkty a služby, které můžete vidět na webových stránkách, platformách a aplikacích třetích stran („webové stránky třetích stran“) na základě vaší činnosti online. Tyto webové stránky třetích stran mohou mít vlastní zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky. Doporučujeme vám, abyste si je přečetli, než tyto webové stránky třetích stran začnete používat.

1. KDO ZODPOVÍDÁ ZA TO, CO SE DĚJE S VAŠIMI ÚDAJI?

1. KDO ZODPOVÍDÁ ZA TO, CO SE DĚJE S VAŠIMI ÚDAJI?

DIVA Center, s.r.o. (provozovael parfumerií Marionnaud) („neboli „my“) zodpovídáme za zpracování vašich osobních údajů na našich webových stránkách.

DIVA Center, s.r.o je členem skupiny společností Marionnaud („MarionnaudGroup“), která je součástí mezinárodního konsorcia CK Hutchison Holdings Limited („CK Hutchison“).

2. JAK MOHU KONTAKTOVAT ODDĚLENÍ OCHRANY DAT?

2. JAK MOHU KONTAKTOVAT ODDĚLENÍ OCHRANY DAT?

Pokud máte nějakou otázku týkající se toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje, můžete kontaktovat naše oddělení ochrany dat e-mailem info@marionnaud.cz nebo poštou na adresu Diva Center, Na Křivce 58, 10100 Praha.

3. CO JSOU TO OSOBNÍ ÚDAJE?

3. CO JSOU TO OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje jsou informace, které vás mohou přímo nebo nepřímo identifikovat („osobní údaje“). Obvykle sem patří informace, jako je vaše jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo, ale mohou zahrnovat také další informace, jako je IP adresa, nákupní návyky, informace o zdraví a kráse a informace o vašem životním stylu či preferencích, jako jsou koníčky a zájmy. Informace o zdraví patří do „zvláštní kategorie osobních údajů“, které kvůli citlivosti vyžadují zvláštní ochranu.

4. CO SE DĚJE, KDYŽ NÁM POSKYTNETE SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE NEBO KDYŽ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE OBDRŽÍME JINÝM ZPŮSOBEM?

4. CO SE DĚJE, KDYŽ NÁM POSKYTNETE SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE NEBO KDYŽ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE OBDRŽÍME JINÝM ZPŮSOBEM?

Vaše osobní údaje shromažďujeme přímo několika způsoby, například když nám své informace poskytnete, abyste se zaregistrovali jako zákazník na našich webových stránkách nebo jako člen některého z našich věrnostních programů, informace jste poskytnete za účelem slosování, her nebo soutěží, přihlásili se k odběru našich e-mailů, SMS či poštovních zásilek, používáte naše aplikace, zakoupili jste si od nás produkt nebo službu, vyplnili jste průzkumu, nechali jste si udělat kosmetický diagnostický test, napsali jste komentář nebo dotaz nebo jste kontaktovali náš Zákaznický servis.

Když nám své osobních údaje poskytnete, zpracujeme je podle těchto Pravidel ochrany osobních údajů. Pokud nechcete, abychom vaše osobní údaje takto zpracovávali, neposkytujte nám je.

Je také možné, že vaše osobní údaje obdržíme z jiných zdrojů, například informace z komerčně dostupných zdrojů, jako jsou veřejné databáze a shromaždiště údajů, a informace od třetích stran. Pokud nechcete, abychom vaše osobní údaje obdrželi z jiných zdrojů, sdělte své preference přímo příslušným zdrojům.

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom vám mohli poskytovat naše služby, jak je podrobněji vysvětleno níže. V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje, pouze pokud jste nám dali k tomu povolení, například ve většině případů, kdy vaše osobní údaje zpracováváme pro marketingové účely, používáme soubory cookie nebo údaje o poloze, nebo když zpracováváme vaše citlivé osobní informace. V jiných případech se můžeme spoléhat na jiné právní důvody pro zpracovávání vašich osobních údajů, jako je například plnění smlouvy s vámi nebo oprávněné zájmy, jako je prevence podvodů.

Pokud se stanete členem nějakého našeho věrnostního programu, můžeme transparentním způsobem usuzovat , že chcete, abychom vaše osobní údaje zpracovávali pro marketingové účely. Z marketingových sdělení se vždy můžete odhlásit, aniž by to mělo negativní dopad na vaše věrnostní výhody.

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, požádáme o váš souhlas výslovně, a to pouze pro určitý účel. Požádáme vás také o dodatečný souhlas, pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat použít k účelům, jež tyto Pravidla ochrany osobních údajů nepokrývají.

V tabulce v části 6 najdete podrobnosti o různých typech osobních údajů, které můžeme shromažďovat, příslušné účely a právní základ pro takové zpracovávání.

Naše aplikace neshromažďuje ani neukládá obrázky pořízené vaším telefonem. Požádáme o speciální povolení k otevření fotoaparátu. Pokud si to rozmyslíte, můžete je kdykoliv odvolat změnou nastavení ve vašem zařízení. Upozorňujeme, že odmítnutí nebo vypnutí těchto oprávnění omezí funkce, které můžete v naší aplikaci používat. K vytváření efektů rozšířené reality v aplikaci používáme technologii rozpoznávání obličeje, která je již součástí vašeho telefonu (jako je TrueDepth API). Nesdílíme informace se třetími stranami, neukládáme ani jiným způsobem nezpracováváme údaje, ke kterým máme přístup a jsou potřeba k používání této technologie. 

5. CO SE DĚJE, JE-LI NAŠÍM ZÁKAZNÍKEM DÍTĚ?

5. CO SE DĚJE, JE-LI NAŠÍM ZÁKAZNÍKEM DÍTĚ?

Naše webové stránky jsou určeny dospělým lidem, ale mohou se vyskytnout případy, kdy někteří zákazníci mladší 13 let si zobrazí nebo zakoupí produkty na našich webových stránkách. Pokud víme, že zákazník je mladší 13 let, nebudeme používat osobní údaje takového zákazníka k marketingovým účelům, pokud nebudeme mít souhlas rodičů.

Pro poskytnutí souhlasu rodičů s marketingem prosím požádejte svého rodiče nebo opatrovníka, aby zavolal nebo napsal s využitím kontaktních údajů Marionnaud uvedených v části 1 (platí pouze pro členy s věrnostní kartou nebo online účtem).

V některých případech z vašich kroků usoudíme, že máte souhlas rodičů. Potom si vyhrazujeme právo rozhodnout, zda budete dostávat naše marketingová sdělení do dosažení způsobilého věku. Upozorňujeme však, že přístup k některým částem našich webových stránek a/nebo způsobilost dostávat ceny, vzorky nebo další odměny mohou být omezeny na uživatele starší určitého věku. Pomocí vašich osobních údajů můžeme provádět kontroly za účelem ověření věku, abychom taková věková omezení mohli realizovat.

6.1 Zpracováváme následující kategorie osobních údajů k následujícím účelům

6. K JAKÝM ÚČELŮM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

6.1 Zpracováváme následující kategorie osobních údajů k následujícím účelům:
Browsing on our sites
Procházení našich webových stránek
 

Jaké osobní údaje můžeme shromažďovat?

Informace o typu prohlížeče, který používáte při návštěvě našich webových stránek, vaše IP adresa a adresa zařízení, hyperlinky, na které jste klikli, webové stránky, které jste navštívili před otevřením našich webových stránek, a informace shromážděné pomocí souborů cookie nebo podobných nástrojů pro sledování. Vaše uživatelské jméno, profilový obrázek, pohlaví, sítě a případné další informace, které se rozhodnete sdílet při používání webových stránek třetích stran (například když použijete funkci „To se mi líbí“ na Facebooku).

Jaký je účel zpracovávání?

My (a externí poskytovatelé služeb jednající naším jménem) používáme soubory cookie a podobné technologie ke zpracovávání údajů o vás, když navštívíte naše webové stránky. Rádi bychom věděli, zda jste nás navštívili již dříve, a zjistili vaše preference, abychom vám mohli na našich webových stránkách poskytnout přizpůsobené prostředí. Viz část 6.2 níže, kde najdete další informace o souborech cookie.

Jak dlouho máme vaše osobní údaje uložené?

Pomocí nástroje pro souhlas s používáním souborů cookie můžete zjistit, jak dlouho máme uložené jednotlivé druhy souborů cookie.

Jaký je náš právní základ pro zpracovávání?

Svůj souhlas vyjádříte tak, že kliknete na položku „souhlasím a pokračovat“ v nástroji pro souhlas s používáním souborů cookie na našich webových stránkách. V některých případech, a vždy, když to dovoluje zákon, z vašich kroků usoudíme, že souhlasíte s používáním souborů cookie. Upozorňujeme, že musíme zpracovávat určitá základní surfovací data, abychom mohli zajistit základní funkce webových stránek, jako je například bezpečné přihlášení nebo zapamatování si, jak daleko jste s objednávkou. Své preference týkající se souborů cookie můžete kdykoli znovu navštívit prostřednictvím našeho nástroje pro souhlas s používáním souborů cookie https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=csnebo změnou nastavení prohlížeče. http://www.marionnaud.cz/cookies

 
Purchase/ Agreeing to a Service ›
Nákup / souhlas se službou
 

Jaké osobní údaje můžeme shromažďovat?

Jméno, titul, poštovní adresa, e-mailová adresa, mobilní číslo, číslo věrnostní karty, hesla, historie objednávek, historie plateb, informace o platbách (např. bankovní údaje nebo údaje o platební kartě), historie objednávek / přehled přání, věk / datum narození, pohlaví, informace o vyřizování vaší žádosti (včetně informací o kosmetických produktech, které si objednáte) a další osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete.

Jaký je účel zpracovávání?

Osobní údaje zpracováváme, abychom vám mohli poskytovat naše produkty nebo služby, které si od nás vyžádáte, včetně odeslání produktů nebo vzorků, které jste si vyžádali.

Jak dlouho máme vaše osobní údaje uložené?

Platí to tak dlouho, dokud u nás budete nakupovat. Pokud po třech letech nebudete mít žádné transakce, vaše osobní údaje odstraníme nebo anonymizujeme, pokud nebudeme mít zákonnou povinnost mít je uložené delší dobu.

Jaký je náš právní základ pro zpracovávání?

Tyto informace potřebujeme ke zpracování vaší objednávky nebo jakékoli jiné služby, kterou od nás požadujete (plnění smlouvy). Pokud od vás budeme potřebovat informace, které jsou považovány za citlivé budeme vás informovat transparentním způsobem o našich právních závazcích při zpracovávání takových osobních údajů.

 
Customer Service
Zákaznické služby
 

Jaké osobní údaje můžeme shromažďovat?

Jméno, titul, poštovní adresa, e-mailová adresa, mobilní číslo, číslo věrnostní karty, hesla, historie objednávek, historie plateb, informace o platbách (např. bankovní údaje nebo údaje o platební kartě), historie objednávek / přehled přání, věk / datum narození, pohlaví, informace o vyřizování vašeho dotazu, příspěvků a dalšího obsahu, který odešlete na naše webové stránky a další informace, které odešlete v souvislosti s nákupem nebo žádostí o služby, nebo jiný dotaz (včetně citlivých osobních informací).

Jaký je účel zpracovávání?

Vaše osobní údaje zpracováváme, kdykoli se na nás obrátíte a my reagujeme na vaše dotazy a komentáře.

Jak dlouho máme vaše osobní údaje uložené?

Obecné dotazy a komentáře týkající se služeb, standardů v obchodech, dostupnosti zboží atd. tři roky od poslední komunikace s vámi. Sdělení týkající se zdravotních a bezpečnostních problémů bude možná nutné uchovávat delší dobu v případě právních nároků nebo vypořádání.

Jaký je náš právní základ pro zpracovávání?

Za účelem zpracovávání vašich dotazů, komentářů nebo stížností na vaši žádost (plnění smlouvy nebo kvazikontraktu).

 
Suggesting products & services which may interest you
Navržení produktů a služeb, které vás mohou zajímat
 

Jaké osobní údaje můžeme shromažďovat?

Jméno, titul, poštovní adresa, e-mailová adresa, mobilní číslo, číslo věrnostní karty, historie objednávek / přehled přání (včetně nákupů provedených na našich webových stránkách, v mobilní aplikaci nebo v obchodu), historie plateb, věk, datum narození, pohlaví, produkty, které si na našich webových stránkách zobrazíte, preferované značky, oblíbený obchod, kroky, které podniknete na našich webových stránkách nebo při zobrazení našich e-mailů, odpovědi, které uvedete v průzkumech nebo soutěžích, vaše nákupní návyky a preference a informace o vašem životním stylu, jako jsou vaše koníčky a zájmy.

Jaký je účel zpracovávání?

Za účelem navržení přizpůsobených produktů nebo služeb (i ze strany relevantních třetích stran), které vás podle našeho názoru mohou zajímat soudě podle vaší nákupní historie a chování, vašich preferencí a našich marketingových segmentačních strategií. Můžeme to provést tak, že vám pošleme – poštou, e-mailem, v magazínu, prostřednictvím SMS, nabízených oznámení nebo telefonicky – podrobnosti o produktech, službách, zvláštních nabídkách, propagačních akcích a další informace. Můžeme vás také kontaktovat s nabídkou příležitosti podílet se na zákaznických průzkumech, propagačních akcích, slosováních či soutěžích. Do propagačních akcí se můžete zapojit i v obchodě (například od nás dostanete zvláštní kupony), pokud u nás máte účet nebo jako člen některého z našich věrnostních programů.

Jak dlouho máme vaše osobní údaje uložené?

Platí to tak dlouho, dokud u nás budete nakupovat. Pokud máte naši věrnostní kartu a po třech letech nebudete mít žádné transakce, vaše osobní údaje odstraníme nebo anonymizujeme, pokud nebudeme mít zákonnou povinnost mít je uložené delší dobu. Pokud nakupujete online pomocí pokladny jako host, budeme vaše údaje uchovávat po dobu jednoho roku od data transakce. Pokud jste se přihlásili k odběru některého z našich bulletinů, budeme vaše údaje uchovávat, dokud odběr nezrušíte.

Jaký je náš právní základ pro zpracovávání?

Můžete nás k tomu oprávnit, pokud se stanete členem s věrnostní kartou přijetím našich smluvních podmínek (plnění smlouvy). Pokud nejste členem s věrnostní kartou, oprávníte nás registrací pro odběr našich bulletinů. Pokud nakupujete online pomocí pokladny jako host, budeme vás kontaktovat se souvisejícími nabídkami na základě oprávněného zájmu a vždy s ohledem na zákonná omezení včetně právních předpisů o spamu. Z našich marketingových sdělení se vždy můžete odhlásit prostřednictvím „Ovládacího panelu marketingových preferencí“ ve vašem online účtu (pokud jej máte) nebo prostřednictvím tlačítka Odhlásit se v kterémkoli z našich e-mailových sdělení, nebo kontaktujte náš Zákaznický servis na info@marionnaud.cz

 
Competitions and prize draws
Soutěže a hry
 

Jaké osobní údaje můžeme shromažďovat?

Jméno, titul, poštovní adresa, e-mailová adresa, mobilní číslo, věk, datum narození, pohlaví, uživatelem generovaný obsah nebo jakékoli osobní údaje, které odešlete – dle požadavků pro soutěž nebo hru.

Jaký je účel zpracovávání?

Za účelem uspořádání slosování, her nebo soutěží, do kterých se rozhodnete zapojit, a určení vítěze nebo poskytnutí ceny v případě, že vyhrajete.

Jak dlouho máme vaše osobní údaje uložené?

Tři měsíce po skončení soutěže nebo hry, pokud ovšem zákon nevyžaduje jejich uchovávání delší dobu.

Jaký je náš právní základ pro zpracovávání?

Tyto informace můžeme potřebovat pro identifikační účely a proto, abychom vám dodali cenu, pokud vyhrajete (plnění smlouvy). Pokud budeme mít v úmyslu použít vaše osobní údaje k marketingovým účelům, budeme vás jasně informovat ještě před tím, než vaše osobní údaje shromáždíme, a požádáme vás o souhlas.

 
Online Shopping
Online nakupování
 

Jaké osobní údaje můžeme shromažďovat?

Jméno, titul, poštovní adresa, e-mailová adresa, mobilní číslo, informace o objednaných produktech, historie objednávek, podrobnosti o vašem nákupu, informace o platbách, historie plateb, věk.

Jaký je účel zpracovávání?

Za účelem zpracování vašeho online nákupu a dodání produktu k vám dle objednávky. Vaše platba související s osobními údaji může být převedena poskytovatelům plateb, aby bylo možné vaše platby zpracovat.

Jak dlouho máme vaše osobní údaje uložené?

Platí to tak dlouho, dokud u nás budete nakupovat. Pokud po třech letech nebudete mít žádné transakce, vaše osobní údaje odstraníme nebo anonymizujeme, pokud nebudeme mít zákonnou povinnost mít je uložené delší dobu. Pokud nakupujete bez přihlášení jako host, budeme vaše údaje uchovávat po dobu jednoho roku od data transakce.

Jaký je náš právní základ pro zpracovávání?

Tyto informace potřebujeme, abychom vám mohli dodat vaši online objednávku v rámci plnění smlouvy.

 
Health & Beautycard Loyalty Programme
Věrnostní program
 

Jaké osobní údaje můžeme shromažďovat?

Jméno, titul, poštovní adresa, e-mailová adresa, mobilní číslo, informace o produktech objednaných pomocí věrnostního programu, transakce týkající se věrnostního programu, stav bodů na věrnostní kartě a údaje týkající se shromážděných a využitých bodů, informace o platbách (např. bankovní údaje), historie plateb, věk.

Jaký je účel zpracovávání?

Za účelem poskytování veškerých služeb v rámci věrnostního programu včetně exkluzivních nabídek a bodových programů.

Jak dlouho máme vaše osobní údaje uložené?

Platí to tak dlouho, dokud budete členy našich věrnostních programů. Pokud po třech letech nebudete mít žádné transakce, vaše osobní údaje odstraníme nebo anonymizujeme, pokud nebudeme mít zákonnou povinnost mít je uložené delší dobu.

Jaký je náš právní základ pro zpracovávání?

Registrací v některém z našich věrnostních programů nás opravňujete ke zpracování vašich osobních údajů, abychom vám mohli poskytovat veškeré služby v rámci příslušného věrnostního programu (plnění smlouvy).

 
Fraud prevention and other administrative services, such as registration
Prevence podvodů a další administrativní služby, jako je registrace
 

Jaké osobní údaje můžeme shromažďovat?

Jméno, titul, poštovní adresa, e-mailová adresa, mobilní číslo, informace o diagnostických údajích, informace o platbách (např. bankovní údaje), historie plateb, věk.

Jaký je účel zpracovávání?

Za účelem provádění administrativních služeb včetně zpracování jakékoli žádosti o poskytování služeb, kterou nám odešlete, prevence nebo detekce podvodů či jiných zločinů, ověření vaší totožnosti a úvěruschopnosti / platební situace nebo zpracování převodních příkazů. Vaše platba související s osobními údaji může být převedena poskytovatelům plateb, aby bylo možné vaše platby zpracovat, nebo policii za účelem prevence podvodů.

Jak dlouho máme vaše osobní údaje uložené?

Platí to tak dlouho, dokud u nás budete nakupovat. Pokud po třech letech nebudete mít žádné transakce, vaše osobní údaje odstraníme nebo anonymizujeme, pokud nebudeme mít zákonnou povinnost mít je uložené delší dobu.

Jaký je náš právní základ pro zpracovávání?

Za účelem prevence nebo detekce podvodů s cílem zabezpečit vaši totožnost a transakce (vyvážení zájmů s naším zájmem předcházet podvodům a chránit naše zákazníky). Provádíme i další administrativní služby, abychom vám mohli poskytovat příslušné základní služby (plnění smlouvy).

 
6.2 Soubory cookie a podobné technologie

Soubory cookie a podobné technologie („soubory cookie“) používáme ke zlepšení nabídky našich produktů a vašeho prostředí na našich webových stránkách tak, že shromažďujeme informace o tom, jak naše webové stránky používáte. Některé ze souborů cookie, které používáme, jsou nezbytné pro základní funkce našich webových stránek, například pro zajištění bezpečného přihlášení nebo zapamatování si toho, kde se nacházíte v průběhu objednávky, ale používáme i takové soubory cookie, které nám umožňují analyzovat využívání našich webových stránek (abychom mohli měřit a vylepšovat výkon), a reklamní soubory cookie, které využívají reklamní společnosti k poskytování reklam odpovídajících vašim zájmům.

Naše webové stránky a produkty můžeme také přizpůsobit vašim zájmům a potřebám, a to díky shromažďování informací o vašem zařízení a spojení těchto informací s vašimi osobními údaji tak, aby naše webové stránky pro vás prezentovaly co nejlepší webové prostředí.

Pokud používáme službu Google Analytics, nastavili jsme tuto službu na anonymizování vaší IP adresy, jakmile údaje přijdou do Sběrné sítě Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=en, ještě než se zahájí jejich ukládání nebo zpracování. Pokud se chcete odhlásit od sledování službou Google Analytics ve všech webových stránkách, navštivte adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Prostřednictvím nástroje pro souhlas s používáním souborů cookie na našich webových stránkách můžete zobrazit další informace o souborech cookie, které používáme, a upravit vaše preference. Upozorňujeme však, že bez souborů cookie možné nebude možné používat všechny funkce na našich webových stránkách nebo online službách.

6.3 Marionnaud aplikace - ochrana osobních údajů

Naše aplikace neshromažďuje ani neukládá obrázky pořízené vaším telefonem. Požádáme o speciální povolení k otevření fotoaparátu. Pokud si to rozmyslíte, můžete je kdykoliv odvolat změnou nastavení ve vašem zařízení. Upozorňujeme, že odmítnutí nebo vypnutí těchto oprávnění omezí funkce, které můžete v naší aplikaci používat. K vytváření efektů rozšířené reality v aplikaci používáme technologii rozpoznávání obličeje, která je již součástí vašeho telefonu (jako je TrueDepth API). Nesdílíme informace se třetími stranami, neukládáme ani jiným způsobem nezpracováváme údaje, ke kterým máme přístup a jsou potřeba k používání této technologie.

7. S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

7. S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

7.1 Naši poskytovatelé služeb

Vaše osobní údaje sdílíme s následujícími zpracovateli osobních údajů (např. s poskytovateli služeb, kteří nám pomáhají s prováděním výše uvedených úkolů):

 • relevantní společnosti Marionnaud Group a přidružené společnosti CK Hutchison pro účely řízení vztahů se zákazníky a analytické služby, zejména A.S. Watson (Health and Beauty UK) Ltd.,
 • relevantní společnosti Marionnaud Group a důvěryhodné třetí strany, které přímo podporují naše propagační činnosti, správu webových stránek a věrnostní program, zejména A.S. Watson (Health and Beauty Continental Europe) B.V. pro řízení v oblasti IT (hosting, údržba a testování),
 • důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají zpracovávat a analyzovat vaše osobní údaje, poskytují podporu s navrhováním produktů a služeb, které vás mohou zajímat v souladu s částí 5.1 výše.
 • Když si od nás objednáte produkt nebo službu, důvěryhodné třetí strany umožní platbu a dodání produktů a služeb. Pokud k tomu nedáte souhlas, žádné takové důvěryhodné třetí strany nemají od nás oprávnění použít vaše osobní údaje jakýmkoli jiným způsobem a budeme od nich požadovat implementaci náležitých technických a organizačních opatření pro ochranu vašich osobních údajů.

Od těchto zpracovatelů požadujeme dodržování přísných požadavků v souladu s platnými právními předpisy pro ochranu osobních údajů, tedy aby vaše osobní údaje zpracovávali pouze pro nás a dodržovali vysoké normy v oblasti zabezpečení IT.

7.2 Další příjemci

Vaše osobní údaje sdílíme s následujícími třetími stranami, které zpracovávají vaše osobní údaje pro své vlastní účely (tj. tyto třetí strany nejsou zpracovatelé; vaše osobní údaje používají proto, že mají vlastní zájmy nebo proto, že jste s tím vyjádřili souhlas):

 • zainteresované třetí strany (nejedná se o relevantní společnosti Marionnaud Group ani přidružené společnosti CK Hutchison), které vám budou posílat marketingová sdělení, ale pouze pokud vyjádříte souhlas s tím, že od nich taková sdělení budete dostávat,
 • donucovací a další orgány, pokud to od nás vyžaduje zákon nebo pokud musíme vaše osobní údaje sdělit na základě příkazu, předvolání nebo soudního rozhodnutí.

Upozorňujeme, že vaše osobní údaje nikdy nesdělíme platformám sociálních sítí. Pokud se angažujeme v budování cílové skupiny nebo vytváření seznamů zákazníků pomocí platforem sociálních sítí, jako je Facebook nebo Google, vaše osobní údaje vždy před přenosem anonymizujeme. Pokud v budoucnu nastanou nějaké změny a vaše osobní údaje budeme muset sdílet s nějakou platformou sociálních sítí, požádáme vás o souhlas.

7.3 Sdílení informací o vašem používání webových stránek

S vaším souhlasem budeme sdílet informace o používání webových stránek s důvěryhodnými třetími stranami (např. inzerenty, reklamními agenturami, reklamními sítěmi, nástroji pro výměnu osobních údajů atd.), abychom vám mohli nabídnout přizpůsobený obsah, který by vás mohl zajímat na základě vašich předchozích aktivit na našich webových stránkách. Tyto důvěryhodné třetí strany mohou ve vašem zařízení nastavit a využívat vlastní soubory cookie, webové majáky a podobné sledovací technologie, abychom vám mohli poskytovat přizpůsobený obsah a reklamu, když navštívíte naše relevantní webové stránky. Další informace najdete v části 6.2o souborech cookie a o tom, jak se odhlásit.

Navštívit můžete také webové stránky www.youronlinechoices.com, kde si můžete vybrat, které společnosti vám mohou poskytovat přizpůsobené reklamy.

Upozorňujeme, že i když se odhlásíte, můžete i tak od nás dostávat reklamy, které nejsou přizpůsobené na základě informací o vašem používání webových stránek.

8. DO KTERÝCH ZEMÍ PŘEVÁDÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

8. DO KTERÝCH ZEMÍ PŘEVÁDÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Mnohé z našich důvěryhodných třetích stran a společností skupiny mají sídlo v zemích, které poskytují náležitou úroveň ochrany osobních údajů, jako je Evropský hospodářský prostor („EHP“).

Naše osobní údaje přenášíme také na Ukrajinu (kde sídlí náš tým pro vývoj webových stránek), do USA a Indie (kde někteří z našich dodavatelů mají své administrativní služby) a do Kanady (kde sídlí někteří naši dodavatelé, kteří nám poskytují služby pro analýzu dat a služby umožňující přizpůsobení).

Pokud potřebujeme převést vaše osobní údaje důvěryhodné třetí straně nebo některé společnosti skupiny se sídlem v zemi, kde právní předpisy pro ochranu osobních údajů zjevně neposkytují stejnou úroveň ochrany, zajišťujeme prvky náležité ochrany osobních údajů tak, že se spoléháme na jiné oprávněné způsoby, jako je certifikát Privacy Shield a/nebo standardní smluvní doložky.

Další podrobnosti o mechanismech přenosu lze získat od našeho oddělení ochrany dat (kontaktní údaje viz v části 2).

9. JAK DLOUHO ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

9. JAK DLOUHO ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze do té doby, dokud nebudou naplněny výše uvedené účely, pro něž jsme vaše osobní údaje shromáždili nebo přijali, a kdy vyprší naše zákonem dané povinnosti uchovávat záznamy, jak je to dále popsáno v části 6.1.

10. JAKÁ MÁTE PRÁVA?

10. JAKÁ MÁTE PRÁVA?

Pokud jsou splněny určité požadavky, máte tato práva:

 • získat od nás potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a pokud ano, získat přístup ke svým osobním údajům,
 • opravit nepřesné osobní údaje,
 • vymazat osobní údaje,
 • vyjádřit nesouhlas se zpracováváním osobních údajů,
 • omezit zpracovávání osobních údajů, a
 • Přenositelnost osobních údajů – obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturované, běžně používané a strojově čitelné formě a převést je jinému správci údajů.

Další informace o těchto právech najdete na stránkách Úradu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz Pokud chcete svá práva uplatnit, obraťte se na oddělení ochrany dat (kontaktní údaje viz v části 2) nebo kontaktujte Zákaznický servis na čísle 800 100 968.

Upozorňujeme, že naše oddělení ochrany dat nemusíte kontaktovat, když chcete uplatnit svá práva a přestat od nás dostávat marketingová sdělení. Od odběru takových sdělení se můžete odhlásit tak, že přejdete na Ochranu osobních údajů v části „Můj účet“, pokud u nás máte účet, a to přímo ze sdělení, která vám posíláme, nebo tak, že kontaktujete náš Zákaznický servis na bezplatném čísle 800 100 968.

11. MŮŽETE SVŮJ SOUHLAS SE ZPRACOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZRUŠIT?

11. MŮŽETE SVŮJ SOUHLAS SE ZPRACOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZRUŠIT?

Pokud právním základem pro zpracovávání vašich osobních údajů je váš souhlas, můžete zrušit svůj souhlas pro:

 • marketingová sdělení: tak, že se přihlásíte na svůj účet v části Ochrana osobních údajů nebo použijete náš odkaz pro odhlášení v kterémkoli našem marketingovém sdělení,
 • používání souborů cookie: prostřednictvím našeho nástroje pro souhlas s používáním souborů cookie ve spodní části našich webových stránek,
 • další účely: tak, že nám pošlete e-mail na adresu info@marionnaud.cz nebo zavoláte na náš Zákaznický servis (telefon uvedený v části 10.

Upozorňujeme, že zrušení souhlasu nijak neovlivní zákonnost zpracovávání před zrušením.

12. MŮŽETE SI STĚŽOVAT ORGÁNŮM NA OCHRANU ÚDAJŮ?

12. MŮŽETE SI STĚŽOVAT ORGÁNŮM NA OCHRANU ÚDAJŮ?

Pokud se domníváte, že naše zpracovávání osobních údajů porušuje právní předpisy pro ochranu osobních údajů, můžete vznést stížnost u příslušného orgánu dozoru, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa práce nebo místa domnělého porušení obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

13. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNÍME?

13. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNÍME?

V rámci ochrany osobních údajů, které nám poskytnete, zachováváme náležitá technická a organizační opatření proti nahodilému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, úpravě, neoprávněnému prozrazení nebo přístupu k vašim osobním údajům.

14. MŮŽEME NAŠE PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZMĚNIT?

14. MŮŽEME NAŠE PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZMĚNIT?

Tyto Pravidla ochrany osobních údajů můžeme čas od času změnit tak, že zde zveřejníme aktualizovanou verzi Pravidel ochrany osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste tyto stránky často navštěvovali a měli přehled o aktuálních informacích.